WWW. 
 
با کمک باکس روبرو می توانید نام دامین مورد نظر خود را نوشته و سپس به جستجوی دامین بپردازید.
WWW. 
 
در صورتيکه دامین مورد نظر خود را قبلا از طريق ساير شرکت‌ها ثبت کرده‌ايد به ديار هاست انتقال دهید.
WWW. 
 
در صورتیکه دامینی دارید و خودتان توانایی تنظیم NSهای دامین را دارید، دامین مورد نظر خود را در باکس روبرو وارد نمایید.