دامين يک وب سايت شناسه آن وب سايت در فضای اينترنت به شمار می رود. يک دامين از دوبخش "نام دامنه" و "پسوند دامنه" تشکيل شده است. نام دامنه عبارتی حداکثر ۶۴ کاراکتری شامل حروف انگليسی و اعداد و کاراکتر "-" است که مرتبط با نام مالک سايت و يا فعاليت سايـت انتخاب می شود. انواع پسوندهای دامين به جز پسوند دامنه .com که استفاده عمومی دارد تا حدودی مشخص کننده ويژگيهای سايت هستند و بهتر است برای انتخاب يک پسوند برای وب سايت در صورت امکان به کاربرد آنها توجه شود. برای مثال انتخاب پسوند .org برای سازمانها، پسوند .biz برای وبسايتهای تجاری، پسوند .net برای شرکتهای ارائه کننده خدمات شبکه مناسب خواهد بود.
به جز پسوندهای ذکر شده نوع ديگری از پسوندها نيز وجود دارد که پسوندهای مليتی ناميده می شود و مشخص کننده کشور محل فعاليت مالک سايت می باشند. در کشور ايران پسوند .ir و مشتقات آن (.co.ir, .org.ir, .edu.ir , …) برای دامنه های سايتهای ايرانی قابل استفاده می باشند.
هزينه ثبت برخی از دامين‌های پر طرفدار در جدول روبرو نمايش داده شده است. (هزينه ثبت، تمديد و انتقال دامين‌ها يکسان ميباشد)
توجه داشته باشيد که برخی دامين‌ها فقط برای مدت خاص قابل ثبت و يا تمديد هستند. برای اين دامين‌ها در قسمت هزينه ثبت برای مدت غير مجاز از علامت "-" استفاده شده است.
به عنوان مثال کليه دامين‌های "ir" فقط برای مدت يک و پنج سال قابل ثبت و يا تمديد هستند و در صورت نياز به ثبت دو ساله شما بايد ابتدا دامين را يکساله ثبت نموده و آن را برای يک سال تمديد نمائيد.
جهت اطلاع از قيمت ثبت ساير دامين‌ها لطفا اينجا کليک کنيد
همچنين شما می‌توانيد برای ثبت نام دامين مورد نظر خود از قسمت زير استفاده نمائيد
پسوند دامنه ۱ ساله ۲ ساله ۳ ساله ۴ ساله ۵ ساله
com ۳۵,۵۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۱۰۶,۵۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱۷۷,۵۰۰
ir ۱۲,۵۰۰ - - - ۲۴,۰۰۰
ایران ۱۲,۵۰۰ - - - ۲۴,۰۰۰
co.ir ۱۲,۵۰۰ - - - ۲۴,۰۰۰
co ۹۶,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۳۸۳,۵۰۰ ۴۷۹,۵۰۰
net ۳۵,۵۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۱۰۶,۵۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱۷۷,۵۰۰
biz ۳۵,۵۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۱۰۶,۵۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱۷۷,۵۰۰
info ۲۱,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ ۱۰۶,۵۰۰
org ۳۵,۵۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۱۰۶,۵۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱۷۷,۵۰۰
قيمت‌های جدول فوق برحسب تومان و بروز ميباشد.
WWW. 
 
با کمک باکس روبرو می توانید نام دامین مورد نظر خود را نوشته و سپس به جستجوی دامین بپردازید.
انتخاب:
  همه     هيچکدام     برعکس